Friday, January 10, 2014

Treptele Bucuriei


Uneori suntem nevoiţi să batem căile lungi ale vieţii sub un cer furtunos sub semnele unor zile ce ne vorbesc trist despre limitele cugetului şi faptei noastre; 
alteori mergem nimbaţi sub cupola de aur a aurorei.
Viaţa omului e luptă şi îndemn. 
Ea poate fi povară şi bucurie, după cum poate fi ură şi dragoste, moarte şi creaţie. 
Deschide larg porţile inimii tale de om, făptură în care întreg universul a privit o dată, deschide lumii acesteia o altă cale, oricât de mică, o cale nouă, dreaptă, săgetătoare, cale de lumină în beznă, scară prinsă încheutorile cerului, deschide-o din dragoste, din bunătate, din dărnicie, că e prea multă delăsare, prea multă trudă şi răutate.

Ernest Bernea ,Treptele Bucuriei


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cauta